Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2017!

Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

На перший склад падає наголос у слові

Лексичну помилку допущено в рядку

Синонімом до слова збагнути є

Потребує редагування речення

Спільнокореневими до слова РОСА є всі слова, ОКРІМ

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Як/би хто хотів почути голос самого вітру, то мусив би піти йому на/зустріч, і зупинитися посеред степу. (2)Тут, безумовно, ніщо не приєднається до його голосу, ніщо не стане на заваді. (3) А хто бажав би ще й перевірити вітер на/силу, то мав би глянути на тополю, яку той нагинає до/долу. (4)А ще краще – на віковічного дуба, адже нахиляти коренастого велетня – справді неабияка […]. (5)Вітер – це ілюзія руху, і тому на місці можемо насолоджуватися швидкістю, летом, окриленням.

Окремо в тексті треба писати сполуку слів

На місці пропуску в четвертому реченні має бути слово

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Однорідними додатками ускладнено речення

Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ

Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

Прочитайте діалог (цифри позначають номери реплік).

(1) Вітаю, Миколо! Сто років тебе не бачив. Як справи, молодий чоловіче?
(2) Доброго ранку, Валеріє Семеновичу, дякую, нівроку, а Ви як почуваєтеся?
(3) Непогано, друже, непогано, братику, ось тільки спину щось знову
прихопило!
(4) Поберегли б Ви себе, пане професоре, ще стільки справ попереду, не
хворійте!
(5) Гаразд. А тобі, добродію Гринчишин, зичу успішного захисту дипломної!
НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці

Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

У формі наказового способу наведено всі дієслова, ОКРІМ

Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні

Прочитайте речення.

Лише частина студентів … опанувати правила вимови …, хоч Оксана
Семенівна, як досвідчений викладач, … цій темі чимало часу.
Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)

Аж тут підвівся Орфей і,(1) ударивши по золотих струнах своєї кіфари,(2) заспівав на весь голос: то була пісня,(3) що її найдужче любила його мати,(4) прекрасна муза Калліопа,(5) і,(6) може,(7) саме згадка про неї надала Орфеєвому голосу ще більшої сили,(8) щирості,(9) влади.
НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування пунктуації, запропоноване в рядку

НЕПРАВИЛЬНО утворено відмінкову форму числівника в реченні

Прочитайте діалог.

– Назаре, обов’язково забери сестру з дитсадка, – попросила мати.
– На жаль, не зможу: я пропустив багато репетицій, – відповів син.
Точно передає зміст діалогу речення

Доберіть до кожного фразеологізму синонім.

зарубати на носі

Доберіть до кожного фразеологізму синонім.

бувати в бувальцях

Доберіть до кожного фразеологізму синонім.

сісти в калюжу

Доберіть до кожного фразеологізму синонім.

зривати маску

З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.

підмет

З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.

додаток

З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.

означення

З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.

обставина

З’ясуйте, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення.

Назавжди в пам’яті день, коли …

З’ясуйте, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення.

Коли їхали автострадою, ...

З’ясуйте, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення.

Із розкладу учні дізналися, коли …

З’ясуйте, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення.

Коли хочеш поваги до себе, ...

Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

означено-особове

Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

неозначено-особове

Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

безособове

Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

називне

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.