Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2017!

Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
На перший склад падає наголос у слові
Лексичну помилку допущено в рядку
Синонімом до слова збагнути є
Потребує редагування речення
Спільнокореневими до слова РОСА є всі слова, ОКРІМ
Прочитайте текст і виконайте завдання
(1) Як/би хто хотів почути голос самого вітру, то мусив би піти йому на/зустріч, і зупинитися посеред степу. (2)Тут, безумовно, ніщо не приєднається до його голосу, ніщо не стане на заваді. (3) А хто бажав би ще й перевірити вітер на/силу, то мав би глянути на тополю, яку той нагинає до/долу. (4)А ще краще – на віковічного дуба, адже нахиляти коренастого велетня – справді неабияка […]. (5)Вітер – це ілюзія руху, і тому на місці можемо насолоджуватися швидкістю, летом, окриленням.
Окремо в тексті треба писати сполуку слів
На місці пропуску в четвертому реченні має бути слово
Пунктуаційну помилку допущено в реченні
Однорідними додатками ускладнено речення
Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ
Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку
Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
Прочитайте діалог (цифри позначають номери реплік).
(1) Вітаю, Миколо! Сто років тебе не бачив. Як справи, молодий чоловіче?
(2) Доброго ранку, Валеріє Семеновичу, дякую, нівроку, а Ви як почуваєтеся?
(3) Непогано, друже, непогано, братику, ось тільки спину щось знову
прихопило!
(4) Поберегли б Ви себе, пане професоре, ще стільки справ попереду, не
хворійте!
(5) Гаразд. А тобі, добродію Гринчишин, зичу успішного захисту дипломної!
НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці
Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в реченні
У формі наказового способу наведено всі дієслова, ОКРІМ
Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні
Прочитайте речення.
Лише частина студентів … опанувати правила вимови …, хоч Оксана
Семенівна, як досвідчений викладач, … цій темі чимало часу.
Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків
Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)
Аж тут підвівся Орфей і,(1) ударивши по золотих струнах своєї кіфари,(2) заспівав на весь голос: то була пісня,(3) що її найдужче любила його мати,(4) прекрасна муза Калліопа,(5) і,(6) може,(7) саме згадка про неї надала Орфеєвому голосу ще більшої сили,(8) щирості,(9) влади.
НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування пунктуації, запропоноване в рядку
НЕПРАВИЛЬНО утворено відмінкову форму числівника в реченні
Прочитайте діалог.
– Назаре, обов’язково забери сестру з дитсадка, – попросила мати.
– На жаль, не зможу: я пропустив багато репетицій, – відповів син.
Точно передає зміст діалогу речення
Доберіть до кожного фразеологізму синонім.
зарубати на носі
Доберіть до кожного фразеологізму синонім.
бувати в бувальцях
Доберіть до кожного фразеологізму синонім.
сісти в калюжу
Доберіть до кожного фразеологізму синонім.
зривати маску
З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.
підмет
З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.
додаток
З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.
означення
З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.
обставина
З’ясуйте, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення.
Назавжди в пам’яті день, коли …
З’ясуйте, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення.
Коли їхали автострадою, ...
З’ясуйте, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення.
Із розкладу учні дізналися, коли …
З’ясуйте, який вид підрядної частини відповідає кожному фрагменту складного речення.
Коли хочеш поваги до себе, ...
Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.
означено-особове
Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.
неозначено-особове
Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.
безособове
Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.
називне
З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.
З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.
З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.
З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.