Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2018

Апостроф треба писати на місці всіх пропусків у рядку

Редагування НЕ ПОТРЕБУЄ словосполучення

Лексичну помилку допущено в рядку

Відокремлене означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено)

На другий склад падає наголос у слові

Спільнокоревим до слова зір є всі слова, ОКРІМ

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Веселка, виграваючи розмаїттям кольорів, завжди викликала радість
і захоплення в усіх народів. (2) Її називали дугою, аркою та обожнювали, як сонце,
і (З,з)емлю, і трави. (3) Древні (І,і)ндійці вважали райдугу величним луком
(Б,б)ога Індри за допомогою якого він пускав стріли, уражаючи злих демонів, що
ховалися в чорні хмари. (4) За давнім повір’ям, ця дуга піднімає вгору воду з озер,
рік, а потім повертає її у вигляді дощу. (5) У народі кажуть: «Веселка воду бере».
(6) Українці вірили: райдуга – це труба, що сягає одним кінцем неба, а інший
опускає в криницю, з якої п’є (Б,б)огородиця.

Слово демонів (речення 3) можна замінити словом

З великої літери в тексті треба писати слово

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Вставним словосполученням ускладнено речення

Помилку в написанні прислівника допущено в рядку

Літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

Розгляньте рисунок. Правильними відповідями на запитання «Котра година?» будуть усі, ОКРІМ

Помилку у відмінюванні іменника допущено в рядку

Прочитайте речення

На рівнин(1)ому березі Ел(2)ади зібралося числен(3)е військо, а
морські хвилі гойдали споряджен(4)і в дорогу кораблі: Менелай прагне
помститися Парісу за викраден(5)я Єлени.
Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

Прочитайте речення

Перед виходом з дому не забудьте … світло і , … погоду, … всі вікна.
Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

НЕПРАВИЛЬНО розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні

Прочитайте речення

Хмари(1) що з’явилися потім(2) було послано для того(3) щоб підкреслити
бліду(4) трохи вицвілу за день синяву неба(5) і щоб розсіювати на землю
вечірнє сяйво.
Кóму треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента «Оглядаючи експозицію музею, …» додати

Однорідними додатками ускладнено речення

Синонімічним до простого речення

«У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне для досягнення особистістю
успіху» є складне речення

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)

Вогнища то згасали,(1) то знову спалахували,(2) жахаючи собою темряву,(3) і тоді здавалося,(4) що на яр налетіли якісь фантастичні чорні птахи,(5) які кружляють над ним,(6) махаючи велетенськими крилами,(7) і все намагаються викрасти ті вогні.
НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

Доберіть до кожного фразеологізму антонім

тримати в чорному тілі

Доберіть до кожного фразеологізму антонім

розкрити карти

Доберіть до кожного фразеологізму антонім

викинути з голови

Доберіть до кожного фразеологізму антонім

мозолити руки

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире

тире при відокремленій прикладці

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире

тире в складносурядному реченні

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире

тире при однорідних членах речення

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире

тире між підметом і присудком

Приєднайте до частини речення «Сучасні пристрої мають допомагати користувачеві…» запропоновані фрагменти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

оскільки були створені власне для цього

Приєднайте до частини речення «Сучасні пристрої мають допомагати користувачеві…» запропоновані фрагменти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

й полегшувати життя в інформаційному світі.

Приєднайте до частини речення «Сучасні пристрої мають допомагати користувачеві…» запропоновані фрагменти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

але надмірна залежність від них є небезпечною

Приєднайте до частини речення «Сучасні пристрої мають допомагати користувачеві…» запропоновані фрагменти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

їхня важлива функція – пошук інформації

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

означено-особове

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

неозначено-особове

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

безособове

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

називне

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Діти вибирають книжки про драконів та ельфів, (1)характерників і
(2)зачарованих музикантів, а, прочитавши їх, урешті виростають сильними
й добрими, здатними (3)свідомо протистояти злу в (4)реальному житті та у
власній душі.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Діти вибирають книжки про драконів та ельфів, (1)характерників і
(2)зачарованих музикантів, а, прочитавши їх, урешті виростають сильними
й добрими, здатними (3)свідомо протистояти злу в (4)реальному житті та у
власній душі.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Діти вибирають книжки про драконів та ельфів, (1)характерників і
(2)зачарованих музикантів, а, прочитавши їх, урешті виростають сильними
й добрими, здатними (3)свідомо протистояти злу в (4)реальному житті та у
власній душі.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Діти вибирають книжки про драконів та ельфів, (1)характерників і
(2)зачарованих музикантів, а, прочитавши їх, урешті виростають сильними
й добрими, здатними (3)свідомо протистояти злу в (4)реальному житті та у
власній душі.