Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2019 Біологія

Який метод біологічних досліджень застосовано вченими?

Лауреатами Нобелівської премії 2018 року в галузі фізіології або медицини стали двоє вчених - американець Джеймс П. Кліссон та Тасуку Хондзьо з Японії, які запропонували терапію онкологічних захворювань людини. Під час лабораторних досліджень на мишах учені виявили можливість лікування онкологічних захворювань специфічними антитілами. Уведення в їхній організм таких антитіл супроводжувалося підвищенням активності Т-клітин, які інтенсивніше атакували ракові, що вможливлювало руйнування пухлин.

На рисунку зображено три біологічні об'єкти, позначені цифрами. Чи є поміж них правильні?

І. Об'єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації живого.

ІІ. Об'єкт 2 порівняно з об'єктом З перебуває на вищому рівні організації.

Укажіть резервний полісахарид, який є складником клітин зображеного на рисунку організму.

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо деяких хімічних елементів, які є в організмі людини. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків у таблиці.

Яку функцію в організмі людини забезпечує білок міозин?

Обчисліть і вкажіть частку (%) тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо частка гуанілових нуклеотидів становить 42 відсотки від загальної кількості.

На рисунку зображено один з механізмів транспортування речовин плазматичною мембраною. Який процес забезпечено в такий спосіб?

Між рослинною та тваринною клітиною є декілька істотних відмінностей. Яких органел немає у тваринній клітині?

У рибосомах майже однакові масові частки

Позначена на електронній мікрофотографії літерою Х органела міститься в найбільшій кількості в

Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливе в результаті вивчення

Чи є поміж наведених висновків ті, які відповідають результатам експерименту?Перший висновок: «Бактерії сконцентрувалися на ділянках найінтенсивнішого виділення кисню». Другий висновок: «Інтенсивність фотосинтезу в спірогіри найбільша за освітлення синіми та червоними променями».

Німецький учений Теодор Вільгельм Енгельман помістив у краплю води на предметному склі шматочок водорості спірогіри й добавив невелику кількість аеробних бактерій. За допомогою мікроскопа він спостерігав, що після освітлення білим світлом бактерії рівномірно розподілилися навколо водорості. Затим, пропустивши світло крізь призму, дослідник побачив, що воно внаслідок дисперсії розклалося на спектр, а бактерії незабаром сконцентрувалися на ділянках, освітлених червоним та синім світлом.

Проаналізуйте твердження щодо вірусів. Чи є поміж них правильні?

І. Віруси можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом.

ІІ. Є віруси, у яких носій спадкової інформації - молекула РНК.

Автотрофні організми, у клітинах яких відбувається фотосинтез, - це

Ідеться про

Цей одноклітинний організм поширений у прісних та солоних водоймах, на зволожених ґрунтах. Його клітина не має вічка та джгутиків.

Зображена на марці рослина належить до родини

На уроці провели дослід: до краплі води, де плавають інфузорії-туфельки, добавили кристалик кухонної солі. Після чого спостерігали рух інфузорій у напрямку від подразника. Реакцією на подразнення в описаному досліді є

Яку клітину тіла Гідри прісноводної позначено на рисунку літерою Х?

На рисунку зображено безхребетних тварин. Які з ознак є спільними для них усіх?

1 мають членисті кінцівки

2 тіло поділене на відділи

З на голові є дві пари вусиків

4 органами виділення є зелені залози

5 кровоносна система є незамкненою

6 тіло вкрите хітиновим покривом

Пристосуванням земноводних до життя на суходолі є

Якими кровоносними судинами кров рухається до серця людини малим колом кровообігу?

Під час видиху повітря безпосередньо потрапляє з альвеол у

Проаналізуйте твердження щодо функцій складників ворсинки тонкого кишечника, які на схемі позначено цифрами. Чи є поміж них правильні?

І. Крізь складник 2 продукти розщеплення білків та вуглеводів надходять до складника 1.

ІІ. Складник 2 забезпечує пристінкове травлення.

Відомо, що ферменти, які розщеплюють вітаміни, малоактивні за низьких температур. Укажіть умову зберігання або обробки овочів та фруктів, пов'язану з описаною властивістю.

Цей нейрогормон є одним з потужних судинозвужувальних агентів, тому й дістав назву «вазопресин». Утім це не єдина його біологічна роль. Ця речовина також упливає на процес утворення сечі в нирках. Укажіть іншу назву цього гормону.

Робота якої сенсорної системи може бути порушена через ушкодження потиличної частки кори головного мозку?

Порушення обміну фенілаланіну - фенілкетонурія - успадковується як рецесивна ознака. У медико-генетичну консультацію звернулися здорові батьки, у яких народилася дитина із цим захворюванням. Їх цікавить питання: яка ймовірність (%) народження в них здорової дитини?

У дрозофіли рецесивний алель одного з генів визначає відсутність пігменту очей, світле забарвлення тіла, знижує плодючість і тривалість життя. Цей приклад ілюструє явище

Геномною мутацією може бути зумовлено збільшення кількості

Під час селекційної роботи часто виникає ефект гібридної сили, який називають

Прочитайте текст та дайте відповіді на наступні 3 запитання.

До цієї групи організмів належить приблизно 12 000 сучасних видів, з-поміж яких дві третини ростуть у тропіках, а третина - у помірних областях земної кулі з пустельними районами включно. Більшість видів поширені на суходолі та представлені трав'янистими формами.

Поміж представників є епіфіти - рослини, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади.

У життєвому циклі переважає спорофіт. Унаслідок мейозу в спорангіях утворюються спори. Після розсіювання зі спор розвиваються гаметофіти, які в багатьох видів зелені та незалежні у своєму живленні (див. схему).

Яку групу організмів описано?

Якою літерою позначено складник, пропущений у схемі життєвого циклу?

Яке твердження можна сформулювати, проаналізувавши наведений текст?

Укажіть приклад екологічних змін унаслідок дії абіотичного чинника.

В одній з праць, опублікованій у 1859 році, Ч. Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків: «... протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість у поведінці, мала більшу можливість вижити, бо її не заносило вітром у море». Ученим описано дію

Наведений факт є наслідком

Під час еволюції ссавців виникли форми, які адаптувалися до різних середовищ існування, зокрема рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувалися до життя у воді, деякі комахоїдні оселилися в ґрунті.

Увідповідніть речовину з групою органічних сполук, до якої вона належить.

Глікоген

Увідповідніть речовину з групою органічних сполук, до якої вона належить.

інтерферон

Увідповідніть речовину з групою органічних сполук, до якої вона належить.

фруктоза

Увідповідніть речовину з групою органічних сполук, до якої вона належить.

прогестерон

Увідповідніть зображення організму з особливістю будови клітин, що його утворюють.

Увідповідніть зображення організму з особливістю будови клітин, що його утворюють.

Увідповідніть зображення організму з особливістю будови клітин, що його утворюють.

Увідповідніть зображення організму з особливістю будови клітин, що його утворюють.

Увідповідніть відділ рослин з видом, який до нього належить.

Мохоподібні

Увідповідніть відділ рослин з видом, який до нього належить.

Папоротеподібні

Увідповідніть відділ рослин з видом, який до нього належить.

Голонасінні

Увідповідніть відділ рослин з видом, який до нього належить.

Покритонасінні

Увідповідніть функцію видозміненого листка з рослиною, для якої така видозміна характерна.

захищає від виїдання тваринами та зменшує випаровування води

Увідповідніть функцію видозміненого листка з рослиною, для якої така видозміна характерна.

забезпечує отримання рослиною нітрогеновмісних сполук

Увідповідніть функцію видозміненого листка з рослиною, для якої така видозміна характерна.

забезпечує отримання рослиною нітрогеновмісних сполук

Увідповідніть функцію видозміненого листка з рослиною, для якої така видозміна характерна.

накопичує воду

Увідповідніть вид з класом хордових тварин, до якого він належить.

Дельфін чорноморський

Увідповідніть вид з класом хордових тварин, до якого він належить.

Пінгвін імператорський

Увідповідніть вид з класом хордових тварин, до якого він належить.

Саламандра плямиста

Увідповідніть вид з класом хордових тварин, до якого він належить.

Ящірка прудка

Увідповідніть зображення кістки скелета людини з відділом скелета, у якому вона розташована (масштаб не дотримано).

Увідповідніть зображення кістки скелета людини з відділом скелета, у якому вона розташована (масштаб не дотримано).

Увідповідніть зображення кістки скелета людини з відділом скелета, у якому вона розташована (масштаб не дотримано).

Увідповідніть зображення кістки скелета людини з відділом скелета, у якому вона розташована (масштаб не дотримано).

Увідповідніть зображення органа людини із системою, до якої він належить.

Увідповідніть зображення органа людини із системою, до якої він належить.

Увідповідніть зображення органа людини із системою, до якої він належить.

Увідповідніть зображення органа людини із системою, до якої він належить.

Увідповідніть зображення складника екосистеми з його характеристикою.

Увідповідніть зображення складника екосистеми з його характеристикою.

Увідповідніть зображення складника екосистеми з його характеристикою.

Увідповідніть зображення складника екосистеми з його характеристикою.

Опишіть молекулу гемоглобіну за наведеними ознаками.

За хімічною природою є

Опишіть молекулу гемоглобіну за наведеними ознаками.

Функція

Опишіть молекулу гемоглобіну за наведеними ознаками.

Є складником клітин системи

Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть його назву та правильні варіанти для заповнення пропусків.

Назва процесу

Триплет мРНК

Антикодон тРНК

На рисунку зображено покритонасінну рослину.

Укажіть правильні твердження щодо неї.

Видозмінений корінь забезпечує

Укажіть правильні твердження щодо неї.

У насінні високий уміст

Укажіть правильні твердження щодо неї.

Належить до родини

Порівняйте елементи скелета людини, що позначені на рисунку літерами А, В, С, з відповідними частинами скелета тварин.

Літерою А позначено кістки, що утворюють вилочку в

Кісток, позначених В, немає в

Кістки групи, позначені літерою С, зростаються в одну кістку в представників ряду