Успіхів в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2019

Словами
Та нехай мій батько добре дбає,
Ґрунтів, великих маєтків нехай
не збуває,
Великих скарбів не збирає… –
звертається до козаків
У рядках
Бряжчить шабля о шолом,
Тріщать списи гартовані
В степу, в незнаємому полі,
Серед землі Половецької…
Тарас Шевченко згадує події, зображені у творі
Слова
Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку,
Лети повинность ісправлять…
належать персонажу твору
сказано про твір, у якому
«Гарно вбрану молодь письменник бачив і в Основі, і в Харкові, а знання творчості народу та реальної дійсності в цих місцях поєдналися й допомогли створити яскраві сентиментальні образи»
На світлині зображено мурал зі словами, узятими з твору, де є рядки
Козацький літопис Самовидця став одним із джерел для написання твору
вимагає персонаж
«Ставте, тату, мерщій хату через сіни…»
У творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» порушено проблему
Афоризм Григорія Сковороди суголосний з головною думкою твору
«Потрібно тільки пізнати себе, хто для чого народжений. Краще бути натуральним котом, ніж з ослиною природою левом»
переконаний ліричний герой твору
Дух, наука, думка, воля –
Не уступить пітьмі поля.
Не дасть спутатись тепер…
Переліком дійових осіб починається твір, який має присвяту
образи-символи твору, у якому змальовано життя родини
«Сусідній» ліс, теля, місяць і зорі
Послідовність розгортання подій твору «Лісова пісня» дотримано в рядку
Представнику «розстріляного відродження» належать рядки
Драматичними за родовою ознакою є обидва твори в рядку
У рядках
Кленусь тобі, веселий світе,
Кленусь тобі, моє дитя.
Що буду жити, поки жити
Мені дозволить дух життя!
провідним художнім засобом є
сказано про
«І мрії про можливість наскоком здобути місце в міській машині зараз здавались йому самому дитячими. Він тлумачив сам собі – треба скласти іспит, добути стипендію й учитись, а решта все прикладеться...»
Євген Маланюк є автором рядків
У рядках
Я знаю, дід та баба – це коли є онуки,
а в них сусідські діти шовковицю їдять
сказано про
Характерні риси постмодернізму відчутні в рядках
З’ясуйте, кому з персонажів належать слова.
Омелько Кайдаш
З’ясуйте, кому з персонажів належать слова.
Степан Боруля
З’ясуйте, кому з персонажів належать слова.
Іван Брюховецький
З’ясуйте, кому з персонажів належать слова.
виборний Макогоненко
Увідповідніть ім’я автора з ключовими словами до його твору.
Микола Хвильовий
Увідповідніть ім’я автора з ключовими словами до його твору.
Остап Вишня
Увідповідніть ім’я автора з ключовими словами до його твору.
Олесь Гончар
Увідповідніть ім’я автора з ключовими словами до його твору.
Іван Драч
З’ясуйте, кому з авторів належить уривок твору.
Ліна Костенко
З’ясуйте, кому з авторів належить уривок твору.
Олександр Довженко
З’ясуйте, кому з авторів належить уривок твору.
Іван Багряний
З’ясуйте, кому з авторів належить уривок твору.
Василь Симоненко
Увідповідніть ім’я митця з висловлюванням про нього.
Іван Котляревський
Увідповідніть ім’я митця з висловлюванням про нього.
Тарас Шевченко
Увідповідніть ім’я митця з висловлюванням про нього.
Пантелеймон Куліш
Увідповідніть ім’я митця з висловлюванням про нього.
Іван Франко