Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2019

На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ

Вставним словосполученням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)

Антонімами є слова в рядку

Суфікс -інн(я) має різне значення в словах рядка

Дотримано норми узгодження прикметника з іменником у рядку

Знак м’якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго
звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися
вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми
підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що
все в цих книгах справжнє.

Окремо в тексті треба писати сполуку слів

У тексті слово фантастичні (речення 2) можна замінити всіма наведеними словами, ОКРІМ

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

У формі знахідного відмінка в тексті вжито всі виділені слова, ОКРІМ

літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

Потрібно поставити У на місці всіх пропусків у рядку

Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка

Разом треба писати всі складні слова в рядку

Прочитайте речення.

Медичний безпілотник набирає швидкість близько … кілометрів за годину
й підвищує шанси на виживання під час серцевого нападу … відсотків.
Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

Граматично правильне продовження речення «Перебуваючи на екскурсії в Холодному Яру,..» наведено в рядку

Прочитайте речення (розділові знаки пропущено).

Як справжній митець(1) він(2) незважаючи на уявну відчуженість від
світу(3) був уважний(4) чутливий до всього навколишнього(5) і ніколи не
стояв осторонь рухів та змін.
Кóму треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

Лексичної помилки НЕМАЄ в реченні

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказового способу дієслова в рядку

Речення з однорідними членами можна утворити, якщо до частини «Я обожнюю теплі травневі вечори…» додати

Правильно оформлено пряму мову в реченні

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Уважалося,(1) що рондель,(2) традиційна форма французької літератури,(3) придатний лише для пейзажної чи інтимної лірики,(4) однак Павло Тичина створив свій різновид цього жанру,(5) що увійшов у поетичний світ революційним фанфарним маршем,(6) сповненим самобутніх рефренів.
НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

Синонімічними до простого речення «Через постійне плазування в тіні ви позбавляєте себе можливості знайти сонце» є всі наведені складні речення, ОКРІМ

Увідповідніть фразеологізм із його синонімом.

ні пари з вуст

Увідповідніть фразеологізм із його синонімом.

теревені правити

Увідповідніть фразеологізм із його синонімом.

грати очима

Увідповідніть фразеологізм із його синонімом.

починати здалека

З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.

додаток

З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.

означення

З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.

обставина

З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.

прикладка (різновид означення)

Доберіть приклад до кожної умови вживання тире.

тире між підметом і присудком

Доберіть приклад до кожної умови вживання тире.

тире на місці пропущеного члена речення

Доберіть приклад до кожної умови вживання тире.

тире при відокремленій прикладці

Доберіть приклад до кожної умови вживання тире.

тире в безсполучниковому складному реченні

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

означено-особове

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

неозначено-особове

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

безособове

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

називне

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Навіть не дивлячись на годинник, знаю, (2)що зараз (3)чверть (4)на
восьму.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Навіть не дивлячись на годинник, знаю, (2)що зараз (3)чверть (4)на
восьму.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Навіть не дивлячись на годинник, знаю, (2)що зараз (3)чверть (4)на
восьму.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Навіть не дивлячись на годинник, знаю, (2)що зараз (3)чверть (4)на
восьму.