Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2020

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Лексичну помилку допущено в рядку

Суфікс -ок має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ

Синонімами є всі слова в рядку

НЕПРАВИЛЬНО узгоджено прикметник з іменником у рядку

На перший склад падає наголос у слові

Проаналізуйте текст і виконайте завдання

(1) У 1924 році на радіо вперше пролунали звуки точного часу: із Гринвіцької обсерваторії, заснованої ще в XVII столітті, їх передала британська компанія BBC. (2) А вже 1925 було запроваджено Всесвітній час, тож людство почало йти в ногу, тобто «в секунду». (3) От тільки для одного подружжя цей сигнал означав початок […]. (4) Виявляється діяла в Лондоні одна парочка, яка продавала час! (5) Сімейство Белвілів щодня їздило до Гринвіча, аби звіряти свій хронометр, а потім ці спритники
збували інформацію понад 200 клієнтам, зокрема й годинникарям.

На місці пропуску в третьому реченні має бути слово

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

У ролі підмета в тексті вжито виділене слово

Числівник 200 (речення 5) можна записати словом

Літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

Помилку в написанні власної назви допущено в рядку

Із дефісом треба писати всі слова в рядку

Прочитайте речення.

День видався Ген(1)адію нескінче8н(2)им через непродуман(3)у організацію
район(4)их змагань та суперечки суд(5)ів.
Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.

На шляху більшої … лауреатів і … конкурсів … перешкоди, однак прагнення
перемоги завжди… до успіху.
Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

НЕПРАВИЛЬНО поєднано числівник з іменником у рядку

Потребує редагування речення

Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.

Старшокласники подякували ... за хорошу новину й розбіглися по ...,
лише ... залишилися й розпочали планувати майбутню поїздку.
Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

Прочитайте діалог (цифри позначають номери реплік).

— (1) Добрий день, Ольго Козаченко, не бачила тебе з випускного вечора. Як справи?
— (2) Вітаю, Жанно Сергіївна! Дякую, у мене все гаразд. А у Вас що нового?
— (3) Я, Олю, як завжди, уся в шкільних клопотах. Цікаво, що ти робиш, моя
дівчино?
— (4) Я, пані вчителько, працюю фітнес-тренером, і мені це до вподоби.
— (5) Молодець, юна тренерко! Це прекрасно, що знайшла заняття до душі. Успіхів тобі!
НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці

Складносурядним є речення

Пряму мову в реченні правильно передано непрямою в рядку

Іван сказав: «Як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші, як сприймають мої ідеї»

Безсполучникове складне речення можна утворити, якщо до фрагмента «Головною в байках Сковороди є його філософія...» додати

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Аналізуючи збірку «Замість сонетів і октав»,(1) розуміємо,(2) що Тичина сприйняв настанову Олександра Скрябіна щодо вираження в мистецтві модерних,(3) народжених часом ідей,  образів засобами оригінального(4) поетичного стилю –(5) дисонансної співзвучності та нестійкої гармонії.
НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

Увідповідніть фразеологізм із його антонімом

аж іскри летять

Увідповідніть фразеологізм із його антонімом

як кіт наплакав

Увідповідніть фразеологізм із його антонімом

не в тім’я битий

Увідповідніть фразеологізм із його антонімом

птах високого польоту

Приєднайте до фрагмента «Помилки друзів варто виправляти або вибачати,..» підрядну частину та з’ясуйте вид кожного з утворених складнопідрядних речень.

з підрядним обставинним мети

Приєднайте до фрагмента «Помилки друзів варто виправляти або вибачати,..» підрядну частину та з’ясуйте вид кожного з утворених складнопідрядних речень.

з підрядним обставинним причини

Приєднайте до фрагмента «Помилки друзів варто виправляти або вибачати,..» підрядну частину та з’ясуйте вид кожного з утворених складнопідрядних речень.

з підрядним обставинним допустовим

Приєднайте до фрагмента «Помилки друзів варто виправляти або вибачати,..» підрядну частину та з’ясуйте вид кожного з утворених складнопідрядних речень.

з підрядним обставинним умови

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

Знов (1)зозулі голос чути (2)в лісі,
Ластівки (3)гніздечко звили в стрісі.
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню (4)соловей за гаєм.

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

Знов (1)зозулі голос чути (2)в лісі,
Ластівки (3)гніздечко звили в стрісі.
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню (4)соловей за гаєм.

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

Знов (1)зозулі голос чути (2)в лісі,
Ластівки (3)гніздечко звили в стрісі.
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню (4)соловей за гаєм.

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

Знов (1)зозулі голос чути (2)в лісі,
Ластівки (3)гніздечко звили в стрісі.
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню (4)соловей за гаєм.

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

називне

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

означено-особове

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

неозначено-особове

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

безособове

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)У сучасному, раз у раз (2)змінюваному світі людина має мислити
нестандартно, (3)пропонуючи цікаві рішення (4)та продукуючи нові ідеї.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)У сучасному, раз у раз (2)змінюваному світі людина має мислити
нестандартно, (3)пропонуючи цікаві рішення (4)та продукуючи нові ідеї.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)У сучасному, раз у раз (2)змінюваному світі людина має мислити
нестандартно, (3)пропонуючи цікаві рішення (4)та продукуючи нові ідеї.

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)У сучасному, раз у раз (2)змінюваному світі людина має мислити
нестандартно, (3)пропонуючи цікаві рішення (4)та продукуючи нові ідеї.