Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2017

Рядки

В кінці греблі шумлять верби,
Що я насадила...
Нема того козаченька,
Що я полюбила…
є в

В уривку

«Та коли він повертався назад, він роздумував [і] сказав дружині
своїй: “Ідіте ви з даниною додому, а я вернусь і походжу іще”. І відпустив він
дружину свою додому, а з невеликою дружиною вернувся, жадаючи більше
майна...» сказано про

Рядки

Вергілій, бач, не нам був рівня,
А видно, що начухав тім'я,
Поки дрібненько описав
є в

Уривок

«Таточку, голубчику, соколику, лебедику! Матiнко моя рiднесенька… голубочко! Не погубляйте свого дитяти; дайте менi, бiдненькiй, ще на свiтi пожити! Не розлучайте мене з моїм Василечком...» узято з твору

Розділи «Свято в Чигирині», «Червоний бенкет», «Лебедин» є у творі, де діють герої

Підзаголовок «Хроніка 1663 року» має твір

сказано про твір, у якому є такий епізод

«Часто трапляються сім’ї, в котрих буває така колотнеча та завсідня
лайка та сварка, що життя в хаті стає якимсь пеклом»

Образ селянина, який у пошуках правди став злочинцем, змальовано у творі

Кульмінацією п’єси «Мартин Боруля» є уривок

Казку про те, як дерева обирали собі короля, розповідає

дивується персонаж «Лісової пісні»

Ну, як-таки щоб воля – та пропала?
Се так колись і вітер пропаде!

На репродукції зображено урочище, згадане у творі

Слова

«А той Грицько Нечоса характерник був, як і всі запорожці, пройшов
крізь військо і турбаїв вивів, і повів на дві сторони: до Дністра й до Перекопу,
і ми з роду турбаїв, не були кріпаками зроду-віку, і Данилко хай не буде»
належать героєві твору

Образ юного Тичини, який «животворив душею давній міт / І “Плуга” вів у сонячні комуни», є у творі

Темою твору «Україна в огні» є

В уривку

«За царського режиму, як свідчать дореволюційні рибалкиписьменники, сом важив до чотирьохсот кілограмів, ковтав собак і ведмедів.
Можливо, що з розвитком рибальства сом важитиме тонну і ковтатиме
симентальських бугаїв і невеличкі буксирні пароплави» основним художнім
засобом є

сказано про твір

«Філософський роздум-декларація, у якому антигуманний світ виявився
безсилим перед духом та етикою в’язня совісті»

запитує герой твору

Ну, є ж про зраду там які статті?
Не всяка ж кара має буть незбожна.
Що ж це виходить? Зрадити в житті
державу — злочин, а людину — можна?!

Лозов’ягін – справжнє прізвище автора

Рядки Юрія Іздрика

ніч така місячна зоряна ясная
видно хоч голки збирай
зоряні війни здаються невчасними
вчасним здається рай
ілюструють пародійну гру з чужими текстами, характерну для

Укажіть твори одного жанру.

«Тигролови»

Укажіть твори одного жанру.

«Дитинство»

Укажіть твори одного жанру.

«Молюсь і вірю. Вітер грає...»

Укажіть твори одного жанру.

«Україна в огні»

Поєднайте епізод твору з його назвою.

герой розповідає про відвідання театру в Харкові

Поєднайте епізод твору з його назвою.

конфедерати вбивають титаря, забирають його дочку

Поєднайте епізод твору з його назвою.

героїня знайомиться з Василем на весіллі подружки

Поєднайте епізод твору з його назвою.

батько виряджає сина в місто на службу до земського суду

Співвіднесіть жанр твору та уривок із нього

соціально-побутова драма

Співвіднесіть жанр твору та уривок із нього

соціально-психологічний роман

Співвіднесіть жанр твору та уривок із нього

історичний роман

Співвіднесіть жанр твору та уривок із нього

соціально-побутова повість

Визначте, кому з митців належить наведене висловлювання

Валер’ян Підмогильний

Визначте, кому з митців належить наведене висловлювання

Микола Хвильовий

Визначте, кому з митців належить наведене висловлювання

Михайло Коцюбинський

Визначте, кому з митців належить наведене висловлювання

Леся Українка