Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2018 Біологія

Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2018 Біологія

Розвиток біології у ХХ столітті уможливив розв’язання багатьох проблем людства. Відкриття антибіотиків, зокрема, забезпечило

На рисунку зображено три біологічні об’єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо рівнів організації об’єктів.

І. Об’єкти 1 і 2 перебувають на одному рівні організації живої природи.

ІІ. Об’єкт З можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живої природи.

Чи є поміж них правильні?

В організмі людини майже 99 % кількості цього хімічного елемента входить до складу нерозчинних солей, забезпечуючи, зокрема, опорну функцію. Його йони також беруть участь у регуляції скорочень скелетних м,язів, діяльності серця. Укажіть цей хімічний елемент.

Учень та учениця на уроці біології обговорювали значення жирів у життєдіяльності організмів. Учень зазначив, що жири організм використовує як джерело енергії. Учениця висловила судження про те, що організм може використовувати жири як метаболічне джерело води. Хто з них має рацію?

Проаналізуйте опис: «Білки - біополімери, мономерами яких є залишки (1). До цієї групи належить пепсин, що забезпечує (2) функцію». Замість цифр в опис потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант

На рисунку зображено молекулу

Якою літерою позначено схематичне зображення розташування двох шарів фосфоліпідів у біологічних мембранах?

Мітохондрії образно називають «енергетичними станціями клітини». Така назва пов’язана з функцією

У статті про лауреатів Нобелівської премії 2012 року йдеться: «Професор Оксфордського університету Джон Гердон унаслідок численних дослідів з видалення (Х) з яйцеклітин жаб і перенесення в них (Х) з уже спеціалізованих клітин продемонстрував розвиток яйцеклітин з чужим (Х) до пізньої стадії, аж до перетворення пуголовків на дорослих тварин. У такий спосіб ученим зроблено ще один крок з вивчення клонування тварин». Укажіть, що позначено в тексті символом Х.

Які твердження щодо утворення каріотипу доньки є правильними?

І. Донька отримує від батька У-хромосому.

ІІ. Донька отримує від батька 22 аутосоми.

Прочитайте текст і виконайте наступні 3 завдання

Перетворення гемоглобіну А на аномальну форму S може призводити до

Еритроцити крові людини, що містять гемоглобін А, мають характерну форму (рис. 1). Серпоподібно-клітинна анемія – генетичне захворювання, пов’язане зі зміною структури гемоглобіну А. Мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну S, який зумовлює серпоподібну форму еритроцитів (рис. 2) і швидке руйнування їх.

У гемоглобіні А ділянка β-ланцюга складається із залишків таких амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-глу-глу-ліз. У хворого на серпоподібно-клітинну анемію ця ділянка має таку послідовність амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-вал-глу-ліз.

Укажіть можливий варіант триплета ДНК, який утворюється внаслідок мутації, що призводить до появи гемоглобіну S.

Еритроцити крові людини, що містять гемоглобін А, мають характерну форму (рис. 1). Серпоподібно-клітинна анемія – генетичне захворювання, пов’язане зі зміною структури гемоглобіну А. Мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну S, який зумовлює серпоподібну форму еритроцитів (рис. 2) і швидке руйнування їх.

У гемоглобіні А ділянка β-ланцюга складається із залишків таких амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-глу-глу-ліз. У хворого на серпоподібно-клітинну анемію ця ділянка має таку послідовність амінокислот: вал-гіс-лей-тре-про-вал-глу-ліз.
Примітка. У таблиці наведено триплети РНК. Щоб визначити певний триплет, розпочинати потрібно від центру таблиці, позначеного цифрою 1. Перший нуклеотид триплета вибираємо із внутрішнього кола таблиці, другий - із другого кола, третій - із третього кола. У четвертому колі вказано скорочену назву кодованих амінокислот, старт- або стоп-кодон.

Мутація, що призводить до появи гемоглобіну S, може бути зумовлена заміною

У прісних добре прогрітих водоймах, зокрема водосховищах, водоймах-охолоджувачах теплових й атомних електростанцій, ставках, може відбуватися «цвітіння» води - поверхня вкривається зеленкувато-сизуватою плівкою. Описане явище зумовлене розмноженням

На рисунку зображено плоди різних типів. Якою літерою позначено кістянку?

Водорості цього відділу багатоклітинні, вони є компонентами переважно морських екосистем. Ч. Дарвін так описував значення одного з представників: «Ці величезні підводні ліси південної півкулі я можу порівняти з наземними лісами тропічних областей». До якого відділу належать описані водорості?

Проаналізуйте твердження щодо життєвого циклу мохоподібних.

І. У життєвому циклі мохоподібних переважає статеве покоління.

ІІ. Спорангії мохоподібних - багатоклітинні.

Чи є поміж них правильні?

Укажіть рослину, для якої характерні наявність насінних зачатків і плодо-листиків, утворення насіння й плодів.

Частота пульсації скоротливих вакуолей найпростіших залежить від

На рисунку зображено хордових тварин. Які ознаки є спільними для них усіх?

1 запліднення зовнішнє

2 органами виділення є нирки

3 є чотирикамерне серце

4 шкіра містить слизові залози

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу

Учні вивчали будову риби, зображеної на рисунку. За однією із зовнішніх ознак вони віднесли її до класу Кісткові риби. Яка ознака стала доказом?

Укажіть ряд, до якого належить зображена на емблемі тварина.

Мале коло кровообігу людини починається

Проаналізуйте твердження щодо обміну вуглеводів в організмі людини. Чи є поміж них правильні?

І. У травній системі крохмаль розщеплюється до молекул глюкози.

ІІ. У клітинах організму глюкоза утворюється з води та вуглекислого газу.

Укажіть групу харчових продуктів, багатих на вітамін D.

У таблиці наведено характеристики первинної та вторинної сечі. Укажіть правильну комбінацію характеристик для заповнення пропусків у таблиці.

Залозу внутрішньої секреції образно називають «диригентом оркестру ендокринних залоз», бо вона безпосередньо впливає на роботу більшості з них. Укажіть її назву.

Під час перегляду мультфільму в руках маленької дитини лопнула повітряна кулька. Дитина злякалася й заплакала. Відтоді щоразу під час перегляду цього мультфільму вона починала плакати. Яка причина такої поведінки дитини?

У якому схрещуванні розщеплення за фенотипом у потомстві може бути 9 : З : З : 1?

У дрозофіли домінантний ген червоного забарвлення очей W і рецесивний ген білого забарвлення w містяться в Х-хромосомі. Гетерозиготну червонооку самку схрестили з білооким самцем. Яка частка особин, схожих на батька, з’явиться в F1? Зважте на те, що в дрозофіли гетерогаметна стать - чоловіча.

Фізичним мутагенним чинником може бути вплив

На рисунку зображено центри різноманітності та походження культурних рослин. Морква, буряк, маслини походять з одного із чотирьох центрів, позначених літерами. Якою літерою позначено центр, з якого походять зазначені рослини?

Сезонні біологічні ритми зумовлюють

Види в екосистемах об’єднані у функціональні групи - продуценти, консументи, редуценти. Організми якого виду належать до продуцентів?

Головною рушійною силою еволюції англійський природодослідник Чарльз Дарвін визначив природний добір, виявленням якого є

Що таке конвергенція?

Установіть відповідність між групою органічних сполук та речовиною, яка належить до цієї групи.

білки

Установіть відповідність між групою органічних сполук та речовиною, яка належить до цієї групи.

стероїди

Установіть відповідність між групою органічних сполук та речовиною, яка належить до цієї групи.

моносахариди

Установіть відповідність між групою органічних сполук та речовиною, яка належить до цієї групи.

полісахариди

Установіть відповідність між процесом та органелою, у якій він відбувається.

кисневий етап енергетичного обміну

Установіть відповідність між процесом та органелою, у якій він відбувається.

фіксація вуглекислого газу

Установіть відповідність між процесом та органелою, у якій він відбувається.

розщеплення полімерів у кислому середовищі

Установіть відповідність між процесом та органелою, у якій він відбувається.

  1. синтез і транспортування білків

Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить.

Червоні водорості

Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить.

Плауноподібні

Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить.

Голонасінні

Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить.

Покритонасінні

Установіть відповідність між структурами, що забезпечують дихальну функцію в дорослої особини, та твариною, для якої вони характерні.

альвеолярні легені, повітряних мішків немає

Установіть відповідність між структурами, що забезпечують дихальну функцію в дорослої особини, та твариною, для якої вони характерні.

зябра, що захищені зябровою кришкою

Установіть відповідність між структурами, що забезпечують дихальну функцію в дорослої особини, та твариною, для якої вони характерні.

легені й система повітряних мішків

Установіть відповідність між структурами, що забезпечують дихальну функцію в дорослої особини, та твариною, для якої вони характерні.

зябра, що не захищені зябровою кришкою

Установіть відповідність між відділом скелета людини та кісткою, що входить до його складу.

пояс верхніх кінцівок

Установіть відповідність між відділом скелета людини та кісткою, що входить до його складу.

пояс нижніх кінцівок

Установіть відповідність між відділом скелета людини та кісткою, що входить до його складу.

вільна верхня кінцівка

Установіть відповідність між відділом скелета людини та кісткою, що входить до його складу.

вільна нижня кінцівка

Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається.

потовиділення

Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається.

травлення

Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається.

овуляція

Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається.

реабсорбція

Установіть відповідність між парою організмів та типом взаємовідносин між ними.

гусінь та синиця

Установіть відповідність між парою організмів та типом взаємовідносин між ними.

дуб та гриб боровик

Установіть відповідність між парою організмів та типом взаємовідносин між ними.

акула та риба-прилипала

Установіть відповідність між парою організмів та типом взаємовідносин між ними.

рись та вовк

Установіть відповідність між еволюційними подіями та геохронологічним періодом, у якому вони відбувалися.

виникнення більшості типів безхребетних тварин

Установіть відповідність між еволюційними подіями та геохронологічним періодом, у якому вони відбувалися.

панування голонасінних, рептилій, відомі всі ряди сучасних комах; вимирають первісні земноводні; поява перших ссавців

Установіть відповідність між еволюційними подіями та геохронологічним періодом, у якому вони відбувалися.

вихід на суходіл хребетних - перших земноводних

Установіть відповідність між еволюційними подіями та геохронологічним періодом, у якому вони відбувалися.

у флорі суходолу панують голонасінні; панування динозаврів; виникнення безхвостих та хвостатих земноводних; поява й розквіт птахів

Проаналізуйте опис органели: «Основними функціями цієї органели є накопичення, хімічні зміни й пакування в пухирці синтезованих речовин. Також вона забезпечує синтез деяких полісахаридів. Зокрема, у рослинних клітинах забезпечує утворення структурних компонентів клітинної стінки, а в клітинах членистоногих - хітиновмісної кутикули, яка утворює зовнішній скелет».

Продовжте опис органели, укажіть її назву та електронну мікрофотографію.

Органела є

Продовжте опис органели, укажіть її назву та електронну мікрофотографію.

її назва

Продовжте опис органели, укажіть її назву та електронну мікрофотографію.

Електронна мікрофотографія

На рисунку зображено покритонасінну рослину.

Укажіть правильні твердження щодо неї.

Вегетативне розмноження забезпечують видозмінені

Укажіть правильні твердження щодо неї.

Використовують як культуру

Укажіть правильні твердження щодо неї.

Належить до родини

На рисунку зображено тварину класу Комахи.

Укажіть правильні твердження щодо неї.

Тип ротового апарату дорослої особини

Укажіть правильні твердження щодо неї.

Має

Укажіть правильні твердження щодо неї.

Належить до ряду

На рисунку зображено орган травної системи людини. Схарактеризуйте його за наведеними ознаками.

Загальна характеристика

Одна із функцій

Особливості будови

Залишити відповідь