Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2020 Біологія

Удачі в проходженні Зовнішнє Незалежне Оцінювання 2020 Біологія

Теоретичні досягнення біології застосовують у медицині для розроблення методів ранньої діагностики, лікування та профілактики багатьох спадкових захворювань людини. Це стало можливим унаслідок сучасних досліджень у галузі

На рисунку зображено три біологічні об'єкти, позначені цифрами. Укажіть правильну послідовність об'єктів за підвищенням рівня організації живого.

Проаналізуйте діаграму, на якій відображено масові частки (%) хімічних елементів в організмі людини. Укажіть назву хімічного елемента, пропущену в підписі до діаграми.

До моносахаридів належить

Вторинна структура білкової молекули утворюється за рахунок

Зображений на рисунку механізм транспортування речовин плазматичною мембраною - це

Рибосоми забезпечують у клітині синтез

Прочитайте опис: «Органела обмежена двома мембранами, внутрішня з яких утворює ламели й тилакоїди. Вона має власний білоксинтезувальний апарат». Ідеться про

Яку органелу зображено на рисунку?

Зображення автотрофного організму позначено буквою

Відомо, що синдром Дауна виникає, якщо в каріотипі три 21-х хромосоми замість двох. Іноді цей самий синдром є наслідком транслокації ділянки 21-ї хромосоми на іншу хромосому (здебільшого на 14-ту). Який метод потрібно застосувати для визначення причини синдрому Дауна?

Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть правильну послідовність мономерів, позначених цифрами 1, 2, 3 та 4.

У чорної кішки під дією ультрафіолетового випромінювання в клітинах шкіри виникла мутація, яка привела до появи білого пасма шерсті. Яка ймовірність (%) успадкування цієї мутації її кошенятами?

На рисунку зображено дві пари гомологічних хромосом рослини. Укажіть кількість типів гамет з різними комбінаціями алелів двох позначених генів, що їх може утворити ця рослина.

Яка з наведених властивостей біологічних систем характерна для вірусів?

Людина може захворіти на холеру, якщо збудник цієї хвороби потрапить

Червоні водорості можуть проникати на значні глибини тому, що в них є

Учні та учениці досліджували цибулини тюльпана. На їхніх розрізах вони виявили бруньки. А після висаджування в грунт цілих цибулин побачили, що з них згодом розвинулися пагони з квітками. За результатами дослідження зроблено такі висновки.Чи є поміж них правильні?

І. Цибулина є видозміненим пагоном.

ІІ. Цибулина забезпечує статеве розмноження.

Прочитайте текст: «Політрих звичайний належить до (1), він розмножується (2)». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку

Учень та учениця на уроці біології висловили думки щодо особливостей покритонасінних рослин. Учень сказав, що покритонасінні – прогресивна група сучасної флори. Учениця зауважила, що запліднення покритонасінних не залежить від того, чи є вода. Чи має хтось із них рацію?

Малярійний плазмодій - це організм одноклітинний

Укажіть видову назву тварини, у якої міграції на далекі відстані пов'язані з розмноженням.

З наведених організмів вільноживучий спосіб життя в дорослому стані веде

Зображена на марці тварина належить до

В амфібій, на відміну від рептилій,

Розпізнайте зображених на рисунку тварин. Які з ознак є спільними для них усіх?

1 запліднення зовнішнє

2 шкіра містить слизові залози

З органами дихання є зябра

4 замкнена кровоносна система

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу

На рисунку зображено тканини 1-3 організму людини. Проаналізуйте наведені щодо них твердження. Чи є поміж них правильні?


І. Тканини 1 та 2 містять значно більшу кількість міжклітинної речовини порівняно з тканиною 3.

ІІ. Тканина 3 - епітеліальна.

Якою буквою на рисунку позначено чутливий нейрон?

Однією з причин тахікардії в описаній ситуації може бути вплив гормонів, які виділяє

Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

Якою є частота серцевих скорочень (ударів за хвилину) у цієї людини безпосередньо перед стрибком?


Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

Активація роботи якого відділу нервової системи забезпечує повернення ЧСС до показників спокійного стану організму?

Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай, у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія - стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці.

У носовій порожнині людини повітря

Є різні назви вітамінів: буквена, хімічна й фізіологічна. Наприклад, вітамін С, аскорбінова кислота, протицинготний фактор відповідно. Укажіть фізіологічну назву вітаміну D.

На рисунку зображено будову шкіри людини. Виберіть правильний варіант підписів до нього.

Якою буквою на схемі позначено етап нітрифікації?

Хімічний елемент, біогеохімічний цикл якого наведено на схемі, є складником

Укажіть форму симбіозу між бобовими рослинами та азотфіксувальними бактеріями.

В одній з праць, опублікованій у 1859 році, Ч. Дарвін наводить такий приклад: «...кількість здобичі зменшилася саме в той період року, коли вовки зазнають нестачі харчів. За таких обставин найшвидші й найсухорлявіші вовки матимуть більше шансів вижити й у такий спосіб зберегтися чи бути відібраними». Рушійною силою еволюції, дію якої описано вченим, є

Увідповідніть речовину з групою органічних сполук, до якої вона належить.

хітин

Увідповідніть речовину з групою органічних сполук, до якої вона належить.

актин

Увідповідніть речовину з групою органічних сполук, до якої вона належить.

АТФ

Увідповідніть речовину з групою органічних сполук, до якої вона належить.

Сахароза

Увідповідніть процес, який відбувається в клітинах листків рослин, з його продуктами.

світлова фаза фотосинтезу

Увідповідніть процес, який відбувається в клітинах листків рослин, з його продуктами.

темнова фаза фотосинтезу

Увідповідніть процес, який відбувається в клітинах листків рослин, з його продуктами.

безкисневий етап дихання

Увідповідніть процес, який відбувається в клітинах листків рослин, з його продуктами.

кисневий етап дихання

Увідповідніть зображення рослини з групою, до якої вона належить.

Увідповідніть зображення рослини з групою, до якої вона належить.

Увідповідніть зображення рослини з групою, до якої вона належить.

Увідповідніть зображення рослини з групою, до якої вона належить.

Увідповідніть середовище існування з твариною, яка в ньому мешкає

прісна вода

Увідповідніть середовище існування з твариною, яка в ньому мешкає

морська вода

Увідповідніть середовище існування з твариною, яка в ньому мешкає

грунт

Увідповідніть середовище існування з твариною, яка в ньому мешкає

наземне середовище

Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини з назвою захворювання, яке він спричиняє.

клітини містять нуклеоїд

Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини з назвою захворювання, яке він спричиняє.

містить геном з молекул РНК

Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини з назвою захворювання, яке він спричиняє.

багатоклітинний, кутикула містить хітин

Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини з назвою захворювання, яке він спричиняє.

одноклітинний, є еукаріотом

Увідповідніть відділ скелета людини з кісткою, що є його складником.

пояс верхніх кінцівок

Увідповідніть відділ скелета людини з кісткою, що є його складником.

пояс нижніх кінцівок

Увідповідніть відділ скелета людини з кісткою, що є його складником.

вільна верхня кінцівка

Увідповідніть відділ скелета людини з кісткою, що є його складником.

вільна нижня кінцівка

На рисунку зображено фрагмент листка рослин.

Схарактеризуйте складник, позначений буквою Х, за наведеними ознаками.

забезпечує

Схарактеризуйте складник, позначений буквою Х, за наведеними ознаками.

Міститься в тканині

Схарактеризуйте складник, позначений буквою Х, за наведеними ознаками.

Цього складника немає в організмі

Палеонтологи знайшли рештки скелета тварини: усі кістки тулуба однієї особини. Установили, що тварина мала сім шийних хребців, у складі поясу передніх кінцівок не було воронячих кісток, але були лопатки й ключиці. Спрогнозуйте особливості організації викопної тварини з огляду на будову сучасних тварин, для яких характерні зазначені особливості скелета.

У дихальних рухах було задіяно

Викопна тварина могла

Камер у серці було

На графіку відображено зміну концентрації речовини Х під час первинної та вторинної імунної відповіді на проникнення антигена в організм людини. Схарактеризуйте цей процес та речовину Х за наведеними ознаками.

Виберіть правильне твердження

Речовина Х належить до

Правильна послідовність утворення й транспортування речовини Х у клітині

На схемі відображено напрямок руху крові на різних ділянках кровообігу в організмі людини й деяких тварин.

Проаналізуйте наведені схему та діаграми. Укажіть правильні твердження.

Напрямок руху артеріальної крові в організмі людини позначено буквами

Проаналізуйте наведені схему та діаграми. Укажіть правильні твердження.

У частині схеми, позначеній буквою Б, відображено напрямок руху змішаної крові в організмі

Залишити відповідь